WAREMA

 

 

 

 

Waremas solavskärmningar ett världsledande koncept för ökad inomhuskomfort och värdehöjande lösningar för alla typer av byggnader.

Utvändiga solavskärmningar förhindrar den varma solenergin från att komma in och bidrar därför starkt till ökad inomhuskomfort och minskad risk för övertemperaturer. Detta bidrar även till att energiprestandan blir bättre genom minskat kylbehov av byggnaden under den varma delen av året.

Intresseanmälan